dinsdag 25 augustus 2009

Multitouch en multiuser tafel in Bibliotheek Rotterdam

Quote 1:
Mirabeau werkt aan 'tastbaar' resultaat voor Bibliotheek Rotterdam
7 augustus, 2009 Bibliotheek Rotterdam heeft Mirabeau geselecteerd als partner voor de realisatie van een multitouch applicatie. Bibliotheek Rotterdam heeft hiervoor in een uitgebreide selectie gekozen voor de multitouch tafel van Microsoft, de Surface.
http://www.microsoft.com/surface/

In het kader van het 'Nieuwspunt' project ondersteunt Mirabeau Bibliotheek Rotterdam in het ontwikkelen van een concept waarbinnen bezoekers van de bibliotheek worden uitgedaagd tot participatie en interactie rondom het thema nieuws. Bibliotheek Rotterdam heeft hiervoor in 2008 een plan van aanpak geschreven, waarmee zij de innovatieprijs heeft gewonnen.
In samenwerking met ProBiblio, de serviceorganisatie voor bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland, is het innovatieve plan op provinciaal niveau ingezet. Bibliotheek Rotterdam, DOK Delft, Bibliotheek Huizen-Laren-Blaricum , Dienst Openbare Bibliotheek Den Haag en Mirabeau werken nu samen aan het realiseren van een 'Nieuwsquiz' applicatie voor de multitouch tafel.
De multitouch tafel in combinatie met de 'Nieuwsquiz' applicatie biedt de bibliotheken een platform waarmee zij het onderlinge contact tussen de bezoekers kan stimuleren. Meer contacten leiden tot een langer verblijf in de bibliotheek, een sterkere binding (gemeenschapsvorming) en meer levendigheid, aldus Cornelis Krul die werkzaam is bij de Bibliotheek Rotterdam. Daarnaast kunnen de bibliotheken zich met de tafel profileren als een moderne innovatie plek waar veel multimediale informatie valt te halen. Zo kunnen de bibliotheken de mediawijsheid van hun klanten verhogen, wat een belangrijke taak is van elke bibliotheek.
Het mag duidelijk zijn dat het een leuk innovatief en succesvol project betreft waar Mirabeau vanuit haar ervaring op het gebied van (web)applicaties, interactie ontwerp en vormgeving (multimediaal) aan bijdraagt.
Lees het volledige artikel van Cornelis Krul in 'Informatie Professional' op blz. 30-33. (07-2009)
http://epub01.publitas.nl/ottocramwinckeluitgeverij/informatie_professionalsnr2/magazine.php?spread=0#/z/31/
http://www.mirabeau.nl/nieuws/2009-08-07-mirabeau-werkt-aan-tastbaar-resultaat-voor-bibliotheek-rotterdam.asp
End Quote 1

Blogposts:

Quote 2:
Surface, een multitouch én multiuser tafel
Vanaf september kunnen de bezoekers van Bibliotheek Rotterdam en van nog een aantal andere bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland gebruik maken van de Surface, een tafel waar verschillende applicaties op kunnen draaien en waar je met verschillende mensen te gelijk op kunt werken/spelen. in Rotterdam wordt gestart met een Nieuwsquiz, maar er zijn zeer veel andere applicaties mogelijk.
Deze Quiz is ontwikkeld met samenwerkingspartners als DOK en Mirabeau, en maakt onderdeel uit van het project Nieuwspunt, dat bibliotheekinnovatieprijs won in 2008.
Quote Blogpost: http://neveradullmoment.web-log.nl/neveradullmoment/2009/06/surface-een-mul.html
End Quote 2

Quote 3:
Showcase – Openbare bibliotheken introduceren Microsoft Surface
In een nieuwe uitgave van het magazine van Informatie Professional is een artikel geplaatst over de toepassing van Microsoft Surface in openbare bibliotheken. De auteur, Cornelis Krul, laat zien wat de kracht van Surface is, maar ook hoe bibliotheken deze technologie willen gaan inzetten vanaf september 2009 met een evenementenkalender en een nieuwsquiz. Dit wordt gedaan onder andere gedaan in samenwerking met Mirabeau en Onwijs.
Een interessante opmerking in het artikel vond ik deze: “Ook digibeten pikten, aldus de onderzoeksresultaten, de multitouchtechniek zeer snel op. Mutlitouch staat blijkbaar dicht bij de belevingswereld van de gebruiker”. En dat is nu precies waar we met Natural User Interface naar toe willen.
Het artikel is te lezen op
http://epub01.publitas.nl/ottocramwinckeluitgeverij/informatie_professionalsnr2/magazine.php?spread=0#/f/30/
End Quote 3

Quote 4
Bibliotheek Rotterdam met projectplan NieuwsPunt in de finale van Bibliotheekplaza 2008
Bibliotheekplaza 2008, het jaarlijkse congres over bibliotheekinnovatie, dat dit jaar in het teken staat van Ontmoeting en Debat, looft een prijs uit aan het meest innovatieve project dat is verzonnen rond dat thema. De winnaar mag het ingezonden project ook daadwerkelijk gaan uitvoeren!

Het projectplan NieuwsPunt is een innovatieve en multifunctionele plaats binnen de bibliotheek waar bezoekers terecht kunnen voor het laatste nieuws. Op NieuwsPunt is StandPunt te vinden, dit is een interactieve tafel die gebruikt kan worden voor het lezen van nieuws, het reageren op stellingen, het spelen van spellen en het ophalen van informatie gericht op een thema. Daarnaast kan de bezoeker op MijnPunt terecht voor persoonlijke informatie op basis van zijn profiel. Hier kan informatie worden opgehaald over boeken, recensies e.d., daarnaast worden persoonlijke aanbiedingen gedaan door externe partijen, kan men op een forum informatie uitwisselen en kan men de mening van anderen ophalen over een bepaald onderwerp.

Voor een visuele weergave van NieuwsPunt kunt u terecht op:
http://bibliotheek.shortplay.eu/NieuwsPunt/

Wilt u ook een interactief nieuwsterras in de Rotterdamse Centrale Bibliotheek stem dan op (Oude link)
http://event.deregistratiebalie.nl/probiblio/stem.asp

Nieuws is overal. In de krant, op radio, televisie en internet, via e-mail, RSS en de mobiele telefoon. Groot nieuws, wereldnieuws, maar ook klein nieuws van om de hoek. Het aantal manieren waarop nieuws tot de geïnteresseerde komt, neemt een steeds grotere vlucht. Om de bibliotheekbezoeker van nieuws te voorzien gaat Bibliotheek Rotterdam NieuwsPunt ontwikkelen. NieuwsPunt is een plaats waar men op een innovatieve wijze op de hoogte wordt gesteld van nieuwsfeiten en actualiteiten. NieuwsPunt is een ideale plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en in debat kunnen gaan. NieuwsPunt zelf is trouwens ook heel graag onderwerp van gesprek. De zeer innovatieve en uitdagende technologische toepassingen die NieuwsPunt gebruikt, zijn bijzonder uitnodigend en toegankelijk voor iedereen van jong tot oud. Denk daarbij aan StandPunt: de aloude leestafel is gemoderniseerd. Deze interactieve tafel is zélf het medium dat ‘gelezen’ kan worden.
Dit wordt de plaats waar mensen het laatste nieuws lezen, reageren op stellingen, spellen spelen en workshops bijwonen.

Meer persoonsgericht nieuws kan men halen uit MijnPunt. Hier wordt met behulp van de RFID-technologie de mogelijkheid geschapen om persoonlijke tips te ontvangen over de laatste boeken in jouw genre en tips over tentoonstellingen in je favoriete musea. Daarnaast kun je ook je mening geven of reageren op de mening van anderen. De laatste informatie haal je van de beschikbare nieuwssites of de krantenbank. NieuwsPunt wil de huidige en voormalige bezoekers een vernieuwde kennismaking geven met de Bibliotheek Rotterdam waarbij participatie en betrokkenheid wordt gestimuleerd.
Oude link:
http://www.bibliotheek.rotterdam.nl/NL/Actueel/Nieuws/Pages/StemnuopBibliotheekRotterdam.aspx Bron: http://blogger.xs4all.nl/ritanila/archive/2008/03/18/362715.aspx
End Quote 4

Meer:

Blogposts:
http://kamer216.wordpress.com/2008/06/05/multitouchtechnieken-een-optie-voor-bibliotheken/
http://blogs.microsoft.nl/blogs/ux/archive/2009/07/10/microsoft-surface-bij-wannahaves.aspx

Filmpjes:
http://www.youtube.com/user/ameeder
http://www.youtube.com/user/CanTouchTV
http://www.youtube.com/watch?v=gWGItkmhdc4

Only quoting (dus op dit blog en niet bij xs4all).. maar wel trots.. en zelf als projectleider bezig met project narrowcasting dat wellicht in de toekomst raakvlakken heeft met de multitouch-tafel…
Rita Niland

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Clicky Web Analytics